Khoan cọc nhồi D500 móng biệt thự Vic trong Vinhome Green River

Với địa chất yếu, cọc ép ly tâm dễ bị gãy. Khi phát hiện ra sẽ khó thi công ép bù, giải pháp tối ưu sẽ là khoan cọc nhồi vào vị trí xảy ra sự cố.

Công ty Nhà Xinh đã nhận được sự tin tưởng của Vin Group thuê thực hiện hạng mục thi công cọc khoan nhồi D500 khắc phục cọc ép bị gãy

bài viết liên quan