Thi công cọc khoan nhồi D600 móng trụ điện tại KCN Bàu Bàng

Chi phí thi công cọc khoan nhồi thường cao hơn cọc ép. Tuy nhiên, trong trường hợp khối lượng nhỏ, mỗi móng chỉ có 4 tim thì sử dụng cọc khoan nhồi là tối ưu. Công ty Nhà Xinh đã trúng thầu thi công 22 móng trụ điện cao thế bằng phương pháp khoan cọc nhồi tại KCN Bàu Bàng

Thời gian thi công: 35 ngày, bắt dầu từ 15/05/2018

thi công móng trụ điện

bài viết liên quan