Khoan cọc nhồi D300 móng hồ cá Koi biệt thự Vic 2-24 Vinhome Green River

Với mặt bằng thi công nhỏ hẹp, phải sử dụng xe khoan cọc nhồi nhỏ và đổ bê tông trộn tay

bài viết liên quan